PO CO JEST GILDIA I DLACZEGO BEZ NIEJ ZAWSZE BĘDZIE SCENARZYSTOM GORZEJ?

Od scenarzysty zaczyna się każda filmowa podróż. Ten oczywisty fakt ginie w  końcowym blasku fleszy na czerwonym dywanie, na którym widać aktorów i  reżysera, czasem producenta. Scenarzysta już w tym czasie pisze kolejne  scenariusze – skończy, zanim machina produkcyjna ruszy. Zniknie. Na końcu  filmowej podróży swojego działa zazwyczaj jest nieobecny. A nieobecni głosu nie  mają.  

Gildia Scenarzystów Polskich powstała po to, aby ten stan rzeczy zmienić. Aby  postawić polskiego scenarzystę na należnym mu miejscu tuż obok reżysera i  producenta (aktorzy grają w innej lidze). 

Pozycja scenarzysty na rynku nigdy nie będzie mocna, jeśli nie będzie on miał za  sobą silnej organizacji. Gildia Scenarzystów Polskich powoli staje się taką organizacją. Jesteśmy – w imieniu swoich członków i dla nich – partnerami dla  innych branżowych podmiotów: organizacji, producentów, stowarzyszeń, a także dla  Ministerstwa Kultury.  

Gildia ma swój udział w kształtowaniu środowiska, w którym działają scenarzyści:  

– wraz z ZAPA i przedstawicielami innych grup filmowych walczymy o tantiemy z  internetu, o ustawę o statusie artysty zawodowego,  

– podejmujemy dialog z organizacjami producentów, którzy są naszymi pierwszymi  partnerami i kontrahentami – wypracowanie sprawiedliwych i równoważnych zasad  współpracy jest priorytetem dla wszystkich scenarzystów;  

– upominamy się o widoczność scenarzystów, o ich udział i publikowanie nazwisk na  festiwalach, przy okazji premier i innych wydarzeń filmowych; 

– przeprowadzamy akcje szkoleniowe i konsultacyjne (również darmowe dla  członków) z zakresu prawa autorskiego, które jest podstawą naszego  funkcjonowania, a które nie jest powszechnie znane scenarzystom, – stworzyliśmy dwa poradniki prawne z zakresu podpisywania umów na scenariusz  filmu i serialu (tylko dla członków),  

– ustanowiliśmy Nagrody Gildii Scenarzystów, by docenić zarówno scenarzystów i  ich pracę, jak i ludzi ważnych dla scenarzystów,  

– monitorujemy i opiniujemy regulaminy konkursów, starając się eliminować z nich  zapisy niekorzystne dla scenarzystów; 

– uczestniczymy w regulowaniu rynku filmowego, przepisów, tabel finansowych itd.  – za pośrednictwem naszych członków delegowanych do rad instytucji filmowych  (SFP, ZAPA, ZAiKS)  

– należymy do FSE – Europejskiej Federacji Scenarzystów – współpracujemy ze  scenarzystami z innych krajów, wymieniamy doświadczenia – dzięki temu mamy  możliwość unikania błędów popełnionych w innych krajach oraz czerpiemy dobre  wzorce z rozwiązań wdrożonych gdzie indziej. 

Gildia oferuje integrację w ramach środowiska scenarzystów. Organizujemy  spotkania scenarzystów – formalne i nieformalne, na których można poznać koleżanki i kolegów z branży, nawiązać kontakty i współprace – również

zagraniczne. Gildia oferuje pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego, doradza w  sprawach gospodarczych. Gildia promuje swoich członków. Gildia staje za swoimi  członkami w obliczu kłopotów, których nie są w stanie sami rozwiązać.  

Gildia jest silna siłą swoich członków. Im nas więcej, tym jesteśmy silniejsi. Nikogo  nie trzeba przekonywać o sile WGA – Gildii Scenarzystów Amerykańskich. W tę stronę zmierzamy – by scenarzystów musieli poważać wszyscy znaczący uczestnicy  rynku filmowego. By to scenarzyści określali zasady, na których pracują, a nie były  one im narzucane.  

Jeśli komuś zdarzyło się podpisać niekorzystną umowę, przepisywać na plecenie  scenariusz bez końca i widocznego sensu, zostać usuniętym z własnego serialu, nie  zostać podpisanym pod swoim dziełem, pominiętym na premierze czy festiwalu…  jeśli komuś zaproponowano żenująco niskie stawki lub pracę za darmo czy za jakaś 

mglistą obietnicę…; jeśli komuś dopisano się w nieuprawniony sposób do tantiem  autorskich; jeśli ktoś nie wie jakie ma prawa… to powinien wstąpić do Gildii  Scenarzystów. Wśród nas nabędzie odpowiednie umiejętności, kontakty, wiedzę i  poczuje się podmiotem filmowego świata.  

Każdy scenarzysta w istocie potrzebuje Gildii. A Gildia potrzebuje każdego  scenarzysty.  

Do zobaczenia w Gildii Scenarzystów Polskich!

Scroll to Top